Gebruik het!

Gemiddeld verbruikt een huishouden honderden liters drinkwater per dag, waarvan slechts een klein deel voor eten en drinken. Het meeste water gebruiken we voor doeleinden waarvoor helemaal geen drinkwater noodzakelijk is, zoals het wassen van de auto, sproeien van de tuin, de wasmachine en voor de toiletspoeling.

Regenwater is hiervoor een goed alternatief. Het gebruik hiervan kan een grote besparing op uw drinkwater geven. Bij een regenwateropvangsysteem wordt het regenwater, dat neerslaat op het dak, via een filtersysteem in een (ondergrondse) tank opgevangen. Vanaf deze tank wordt het regenwater naar de aftappunten geleid middels een pomp.
Nu denken veel mensen al snel dat dit een dure aangelegenheid is. Als men zoekt op internet naar regenwatersystemen, komt men al vrij snel uit op systemen met grote ondergrondse tanks, een grote pomp, diverse filters… Deze grote en relatief dure systemen zijn niet voor iedereen toegankelijk.
Kan het ook kleiner en veel goedkoper? Ja!
Lees op deze site hoe en laat je hopelijk inspireren om zelf aan de slag te gaan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *